Boekenlambada

Inhoud: Boekenlambada gaat maandelijks op zoek naar persoonlijke verhalen achter de keuze voor een boek in de bibliotheek. Passies, beweegredenen, maar ook maatschappelijke visies van de lezers passeren de revue. Als een vrolijke dans verbinden de boeken de persoonlijke verhalen van hun lezers. Leestips en thema-inspiratie vullen de verhalen aan. Uitwerking: Een mooi staaltje lokale samenwerking tussen BredaNu en de gemeentelijke Bibliotheek/ Nieuwe Veste. Medewerkers van de bibliotheek hebben ook een inhoudelijke bijdrage aan het programma. BredaNu verzorgt de interviews, opnamen en editing. Format: Er is gekozen voor een snelle, doorlopende vorm, een aaneenschakeling van interviewfragmenten in blokjes, afgewisseld met leestips en thema-inspiratie. Humor speelt een rol om de inhoud luchtig en breed toegankelijk te houden. Met de visuele vormgeving worden accenten gelegd die inhoud en humor versterken