ED, Vader, Broer, Vriend...

Een jaar na zijn overlijden werd Ed Hurkmans, oprichter en grote inspirator van Moergestel TV en hoeder van de historie van ons dorp, herdacht met een documentaire. Hierin wordt het beeld geschetst van een man die zich inzette voor het behoud van de identiteit van een dorp aan de rand van de Kempen en het beheer van het Erfgoed van een hechte Brabantse gemeenschap.