Enschede aan Zee

1Twente is altijd op zoek naar nieuwe manieren om inwoners van de stad te bereiken en te betrekken bij wat er leeft in de stad. Daarom zijn we in januari begonnen met het ontwikkelen van lokale onderzoeksjournalistiek. Gesteund door het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek. Daarmee waren we één van de weinige lokale media die een bijdrage vanuit dit fonds kregen. Lokale thema's worden langere tijd via verschillende platforms en verschillende verhalen belicht. Daarbij is een belangrijke rol weggelegd voor de lokale bevolking. Het eerste thema was water. Want Enschede worstelt met water. Onder de noemer Enschede aan Zee is dit thema de afgelopen maanden op zeer uitlopende wijze belicht. Door zowel traditionele als nieuwe media in te zetten, is geprobeerd een zo groot mogelijke doelgroep aan te spreken. Want dit onderwerp gaat alle Enschedeërs aan. Bij Enschede aan Zee hebben we alle partijen die bezig zijn met water in de stad aan elkaar verbonden. Denk aan de gemeente, universiteit, waterschap maar we hebben er ook partijen bij betrokken waar je niet zo snel aan denkt: AKI studenten hebben zich bezig gehouden met de vormgeving, en een club Windesheim-studenten heeft ook onderzoek gedaan wat tot mooie verhalen, longreads en video’s heeft geleid. In deze video laten we zien hoe het thema water bij dit project op veel verschillende manieren en in samenwerking met meerdere partijen wordt belicht.