CATEGORIE NIEUWS: VERSLAGGEVING GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2018

OPEN Rotterdam heeft in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen 2018 uitgebreid verslag gedaan van de verkiezingsstrijd die werd gevoerd in Rotterdam. Zowel vanuit de Rotterdammers, de politici en vanuit de gebieden. OPEN Rotterdam wil vooral meerdere perspectieven bieden en niet één geluid brengen. Ook probeert de OPEN een brug te slaan tussen bewoners en het “stadhuis” en verdieping te brengen door langere vraaggesprekken en tafelgesprekken. Juist de combinatie van deze verschillende reeksen maakt dat OPEN Rotterdam zowel in de breedte als in de diepte, zowel vanuit de burger als vanuit de politiek en zowel in gesprek als in registratie een zo volledig mogelijk beeld kan schetsen van de gemeenteraadsverkiezingen in Rotterdam in 2018. Er zijn zes series gemaakt in aanloop naar de verkiezingen waarin dit duidelijk naar voren komt. Hierin is ook samenwerking gezocht met onderwijsinstellingen, de regionale omroep en de gemeente Rotterdam. Korte compilatie: https://youtu.be/w7UiH55tQHo STEM UIT DE WIJK 2018 link naar de reportages: http://www.openrotterdam.nl/stem-uit-de-wijk-2018/content/page?3650 In 2018 kreeg de prijswinnende serie ‘Stem uit de Wijk’ vervolg in de Rotterdamse wijken. Waar OPEN Rotterdam in aanloop naar de landelijke verkiezingen in 2017 zich op de wijken Noord en IJsselmonde concentreerde, richtte OPEN Rotterdam zich nu op álle veertien gebieden. Zeven weken lang gingen elke week twee mojo-verslaggevers de wijk in om verhalen op te halen. Wát leeft er in de wijken? Waarom stemmen ze, of juist niet? Deze nieuwsverhalen draaiden om de belangrijkste verkiezingsthema’s Integratie, Islam, Armoede, Zorg, Ongelijkheid, Onderwijs, Werkgelegenheid, Klimaat, Lokaal bestuur. Elke week interviewde OPEN Rotterdam de voorzitter van de gebiedscommissie; hoe zijn de afgelopen vier jaar gegaan en wat zijn de uitdagingen voor de nieuwe bestuurders? In latere interviews met de Rotterdamse lijsttrekkers werden deze verhalen teruggekoppeld aan de politici. KENDOECHECK link naar de reportages: http://www.openrotterdam.nl/kendoe-check/content/page?3651 In de lange aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen 2018 deed OPEN Rotterdam de ‘Kendoecheck’. In 2014 nam het “Kendoe-college” zitting in Rotterdam. De coalitie van Leefbaar Rotterdam, CDA en D66 gingen aan de slag met de slogan “Kendoe”. Wat is er van terecht gekomen van het beleid OPEN selecteerde acht belangrijke thema’s en ging op onderzoek uit. De Bakfietswijk -> meer hoogopgeleiden naar de stad Burgerjury -> meer eigen inbreng Rotterdammers Armoedebeleid -> armoede blijft groot probleem in Rotterdam Tegenprestatie -> Iedereen doet wat terug voor z’n uitkering Lokmiddelen -> lik op stuk beleid Horeca Boompjes -> verlevendiging van de stad NPRZ -> Zuid blijft achter op de rest van de stad Wijkteams -> decentralisatie zorg dmv wijkteams De reportages gaan diep in op het onderwerp en laten meerdere mensen aan het woord. Sommige projecten, zoals de Tegenprestatie, lijken geslaagd. Deelnemers lijken blij te zijn weer aan het werk te zijn. Dit wordt ook onderschreven door cijfers. Armoedebeleid blijkt niet geslaagd. Zowel op gemeentelijk, wijk als straatniveau moeten particulieren alle zeilen bijzetten om Rotterdammers die leven onder de armoedegrens bij te staan. Dit wordt ook onderschreven met cijfers; één op de vier kinderen groeit op in armoede in Rotterdam. Dit bleek ook een belangrijk thema te worden in de lijsttrekkersdebatten. In directe interviews met Rotterdamse lijsttrekkers worden de verhalen teruggekoppeld aan de politici. Hoe gaan zij om met dit onderwerp? Wat staat er in hun verkiezingsthema’s? Zowel bij de zittende partijen, als bij de andere partijen. LIJSTTREKKERS010 link naar de reportages: http://www.openrotterdam.nl/lijsttrekkers010/content/page?3652 OPEN Rotterdam heeft directe interviews met bijna alle lijsttrekkers in Rotterdam, uitzondering van de PVV die niet in is gegaan op het interviewverzoek. De zittende partijen en de nieuwe partijen met zitting in de Tweede Kamer wordt een vraaggesprek opgenomen in de studio van OPEN Rotterdam van 15-20 minuten. Dertien in totaal. Ze krijgen drie keuzes voorgelegd, een fragment van een van de verkiezingsseries van OPEN, en we gaan in op een opvallend verkiezingsthema. De kleine, nieuwe partijen worden geportretteerd in een videoportret van 2-3 minuten waarin ze zichzelf voorstellen. DE STRIJD OM ROTTERDAM link naar de reportages: http://www.openrotterdam.nl/de-strijd-om-rotterdam/content/page?3680 Samen met het Erasmus University College (EUC) organiseert OPEN Rotterdam ‘De Strijd om Rotterdam’, een reeks politieke tafelgesprekken in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen. Onder leiding van Marianne van den Anker gaan Rotterdamse politieke partijen en wetenschappers van de Erasmus Universiteit veer keer in gesprek over een actueel thema. Identiteit en integratie Armoede en werk Onderwijs en emancipatie Linksom of rechtsom Het doel van deze tafelgesprekken is het aanbrengen van verdieping in het debat. De wetenschappers die aan tafel worden uitgenodigd geven diepgang aan het gesprek en voegen nieuwe invalshoeken toe. De gesprekken worden live uitgezonden op de kanalen van OPEN Rotterdam en kunnen worden bezocht door alle studenten van de Erasmus Universiteit. VERKIEZINGSVLOGS link naar de reportages: http://www.openrotterdam.nl/verkiezingsvlogs/content/page?3728 OPEN Rotterdam maakt in samenwerking met de gemeente Rotterdam vier verkiezingsvlogs rond twee projecten voor jongeren. Het eerste project is een samenwerking tussen de gemeente, RTV Rijnmond en OPEN Rotterdam. Jongeren van de Theater HAVO/VWO vloggen voor de Koorts-debatten over verkiezingsthema’s. Deze debatten worden uitgezonden op RTV Rijnmond. Vloggers Zeny en Thijs van OPEN Rotterdam leren de jongeren vloggen, en begeleiden hen in het maken van de vlogs. Voor OPEN Rotterdam maken zij hier zelf ook twee vlogs van waarin zij het proces zichtbaar maken. Leerlingen van het Grafisch Lyceum Rotterdam maken in de aanloop naar verkiezingen projecten die de politici moeten inspireren. Zo komen onderwerpen als milieu, armoede en gelijkheid naar voren. OPEN Vloggers Zeny en Thijs leggen het maakproces en de presentatie aan o.a. de burgemeester vast in twee vlogs. SAMEN LEVEN NU link naar de reportages: http://www.openrotterdam.nl/samen-leven-nu/content/page?3696 Vrijwilligers Wim Wiegman en Ron Blom van wijk-tv maken voor OPEN Rotterdam de serie ‘Samen Leven Nu’ in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen. In ‘Samen Leven Nu’ worden initiatieven die mensen verbinden in beeld gebracht. Overal in de stad zijn op straat en wijkniveau Rotterdammers op een positieve manier actief. Rotterdammers die zich met elkaar verbinden in plaats van de tegenstellingen aanscherpen. Denk bijvoorbeeld aan bewoners die samen een nieuwe straatinrichting bespreken, buren die ouderen helpen met boodschappen, of nieuwkomers leren fietsen. Aan de initiatiefnemers van de 21 initiatieven wordt gevraagd wat de politiek voor hen kan betekenen. Deze thema’s worden besproken in een afsluitende bijeenkomst in Leeszaal West.