CATEGORIE VIDEO: 1. HAVEN IN TRANSITIE

In de zesdelige tv-serie Haven in Transitie wordt in beeld gebracht wat de energietransitie inhoudt en wat die betekent voor de Rotterdamse haven. In de haven van Rotterdam wordt 20% van de CO2 uitstoot van Nederland geproduceerd. Vooral door de kolencentrales, de olieraffinaderijen en de afvalverbranding. Maar de haven wil ook koploper zijn in Europa in deze transitie. Zowel grote bedrijven als kleine pioniers zijn daarom naarstig op zoek naar oplossingen. Hoe vervangen we fossiele brandstoffen en hoe gaan we om met de afvalstromen? Hoe kunnen we warmte hergebruiken en wat is de rol van de circulaire economie? Haven in Transitie brengt ideeën en innovaties en licht daarmee het tipje van de sluier van het Rotterdam van de toekomst. Met de huidige mondiale aandacht voor de gevolgen van de klimaatverandering is deze serie actueler dan ooit. OPEN Rotterdam behandelt dit op een onderzoekende, constructieve manier en laat zien wat er in de toekomst mogelijk is. Haven in Transitie is gemaakt door Gallo Media (Eric Creemers) in opdracht van OPEN Rotterdam en onder eindredactie van hoofdredacteur van OPEN Rotterdam Deze serie is genomineerd voor de Rotterdamse Persprijs 2018.