Haren Doet

Het gebied rond Haren is na een gemeentelijke herindeling een bijzonder gebied in de nieuwe gemeente Groningen, zowel qua omgeving als inwoners. Het is een groene long waar de inwoners zeer betrokken zijn in het verenigingsleven, met hun buurt of dorp en men vrij politiek gezind is. Met Haren Doet bedient OOG iedere week deze omgeving in de vorm van een nieuws- en actualiteitenprogramma. Daarin besteden we aandacht aan het nieuws dat relevant is, maar is ook de input van de betrokken Harenaar zeer welkom. Via social media, zoals een zeer betrokken Facebookgroep en Instagram-pagina en het plaatsen van nieuws dat in de uitzending aandacht krijgt op de website van OOG, bedienen we de doelgroep crossmediaal en krijgen we veel input, ook van het echt lokale nieuws. Daarnaast is er op de halve uren het OOG Radio Nieuws, het nieuwsbulletin van OOG. In dit eerste uur van de uitzending van 5 september 2020 praatten we met Michiel Verbeek. Hij was de laatste wethouder in de gemeente Haren van onder meer milieuzaken tot de herindeling begin 2019. Een actuele kwestie is het te harmoniseren afvalbeleid in de nieuwe gemeente. Nu de herindeling bijna twee jaar voorbij is, moet de nieuwe gemeente Groningen één afvalbeleid hanteren, waarbij (voorlopig) ervoor gekozen wordt om met een vast tarief te werken en de diftar op kilo, zoals die in Haren gold, te laten vervallen. Verbeek geeft zijn visie op dit beleid en duidt hoe Haren hierin stond. Ook in dit uur te horen is Henk Niemeijer, die op zijn dorpswebsite Glimmen.net peilde wat gebruikers van het fietspad tussen Glimmen en Haren van de wegkwaliteit vinden. Onder het asfalt lagen veel boomwortels die de weg opdrukten.