Oneigenlijk grondgebruik in Winterswijk

Dossier Grondgebruik Een inzending door RTV Slingeland, de lokale zender van Winterswijk Inhoud, achtergrond en impact De gemeente Winterswijk had bureau Eiffel laten onderzoeken of er bij voortuinen in Winterswijk gemeentegrond oneigenlijk in gebruik was genomen. Dit nadat de gemeente er ruim veertig jaar niet naar omgekeken had. Bureau Eiffel startte met een wijk en ging daar (te) voortvarend te werk en stelde een aantal eisen waar bewoners niet of nauwelijks aan konden voldoen (zoals foto’s van twintig jaar geleden waarop te zien zou zijn dat de voortuin begrensd werd met een hek of heg). Bewoners kwamen in opstand, maar de verantwoordelijk wethouder was niet van plan om de opdracht aan bureau Eiffel daarin bij te stellen. Er kwam een inspraakronde in een raadsvergadering, maar ook daar werd geen meerderheid gevonden om de wethouder te vragen haar beleid bij te stellen. RTV Slingeland heeft toen, met enkele buurtbewoners, een diepgaand onderzoek ingesteld naar de activiteiten van bureau Eiffel en naar de criteria die zij toepaste. Gaandeweg kwamen we er achter dat deze criteria bij lange na niet zo hard waren als bureau Eiffel het stelde. Hierop werd deze reportage gemaakt waarin de houding van Eiffel aan de kaak werd gesteld, de criteria ter discussie werden gesteld en de wethouder gevraagd werd op alle onderdelen van de reportage te reageren. In het kader van hoor en wederhoor. Na de uitzending van deze reportage werd in de volgende raadsvergadering waarin dit aan de orde kwam opgemerkt dat de menselijke maat in de werkwijze van bureau Eiffel ver te zoeken was en werd er een motie van Teleurstelling ingediend ten aanzien van het beleid van deze wethouder. Deze motie werd raadsbreed ingediend. Een duidelijk signaal naar de wethouder. Deze kon daar maar net aan ontkomen door te beloven de acties van Eiffel stil te leggen voor een gedegen evaluatie om te komen tot een meer acceptabele vorm van onderzoek. Zo heeft deze reportage duidelijk het maatschappelijk belang gediend. Wie zijn wij RTV Slingeland is een lokale radio- en tv-zender voor Winterswijk. We werken met louter vrijwilligers, maar doen er alles aan om ons (in dit geval TV-)werk op een zo hoog mogelijk niveau te krijgen. Ons budget is ontzettend laag: gemiddeld 36.000 per jaar. We zijn op dit moment bezig om te komen tot een streekomroep in Oost Achterhoek samen met onze (radio-)collega’s in Aalten en Oost Gelre. Wat doen wij RTV Slingeland doet (kritisch) verslag van gemeenteraadsvergaderingen, sociale en economische ontwikkelingen in onze regio. Daarnaast hebben we vaste rubrieken zoals ‘Winterswijk in bedrijf’, waarin opvallende Winterswijkse bedrijven voor het voetlicht komen. We volgen het nieuws in ons dorp en omgeving op de voet. RTV Slingeland neemt de maatschappelijke functie van een (lokale) publieke omroep zeer serieus. Dat uit zich in een objectieve berichtgeving over gebeurtenissen in onze regio. Over zowel gewenste als ongewenste ontwikkelingen in ons dorp, zoals het kritisch volgen van de ontwikkelingen rond de voorgenomen fusie tussen het Streekziekenhuis in Winterswijk en het ziekenhuis in Doetinchem of de wijze waarop Molukkers waren gehuisvest en of sociale integratie heeft plaats gevonden. Maar dit zijn slechts enkele van de vele voorbeelden. Hoe ontwikkelen we ons Omdat de inzending een TV-uitzending betreft, beperk ik me nu tot onze TV-tak. Hier zijn we volop bezig met professionalisering. Voor de corona-tijd uitte zich dat onder andere in wekelijkse redactiebesprekingen met de volledige bezetting, waar de uitzending van die week kritisch besproken werd. Zowel wat betreft de technische kant (belichting, scherpte, beeld en/of editing) als de inhoudelijke kant (vraagstelling, nieuwswaarde, amusementswaarde). Daarnaast zijn we ons ook steeds meer gaan ontwikkelen op het gebied van social media. Dit medium vraag een geheel eigen aanpak. We hopen met het vormen van de streekomroep Oost Achterhoek deze professionalisering een flinke boost te geven door de inzet van professionele krachten en uitbreiding van de contacten met de andere streekomroep Regio8 en met Omroep Gelderland. Want samenwerking is, naast professionalisering, het credo van deze tijd.