Dodenherdenking 2020 Noardeast-Fryslân

De vrijheid waarin we leven is van ons allemaal. Ook dat we dat op 4 mei herdenken. Maar wat als er een corona-crisis ontstaat? Met die vraag benaderde de gemeente Noardeast Fryslan streekomroep RTV NOF half april. Fysieke herdenkingen waren niet mogelijk maar een 'digitale herdenking' waarin verhalen uit de regio centraal stonden was wel een wens. Met deze opdracht ging RTV NOF aan de slag. Er werden portretten gemaakt van 'overlevers' die het verhaal van de oorlogsjaren in de streek vertellen. In de Bonifatiuskapel in Dokkum werd een 'digitale herdenking' georganiseerd, met muzikanten uit de gemeente en een speech van de burgemeester en kinderburgemeester. Op deze wijze werd een indrukwekkende invulling gegeven aan 75 jaar vrijheid in Noardeast Fryslan. Een uitzending die vanuit de hele wereld reactie's kreeg en veel emotie opriep. Daarnaast toonde RTV NOF haar maatschappelijke functie en relevantie. In drie weken tijd stampten de vrijwilligers deze productie uit de grond. Eentje waarbij de inwoners door het kijken naar deze uitzending ondanks corona een grote verbondenheid voelden in deze altijd bewogen 'mei-dagen'.