Blunders gemeente bij verkoop oude gemeentehuis

De nieuwe fusie-gemeente Noardeast Fryslan was van plan een van haar oude gemeentehuizen 'onderhands' te verkopen aan een bedrijf. Echter wist RTV NOF in juni 2020 de hand te leggen op stukken die 'per ongeluk' openbaar waren gemaakt. Vanaf dat moment ging de sneeuwbal rollen. Wat bleek er waren meerdere partijen die het gebouw wilden kopen. RTV NOF heeft hier een hele serie artikelen, reportages en radio-interviews over gemaakt. Met als resultaat dat de gemeenteraad achter gesloten deuren ging vergaderen over de kwestie. Er een bestuursrel ontstond. Diverse gegadigden een rechtszaak aankondigden tegen de fusiegemeente en uiteindelijk is de procedure rondom de verkoop volledig opnieuw op gang gebracht, zodat deze alsnog openbaar en niet in een achterkamer plaats had. Door vanaf dag 1 scherp op het dossier te zitten toonde RTV NOF hoe belangrijk lokale journalistiek is. Door deze tegel te lichten en niet te bezwijken onder verzoeken om artikelen 'offline' te halen om zo het proces niet te verstoren werd het gemeentehuis niet 'zomaar' verkocht.