Rotterdamwet

OPEN Rotterdam werkt sinds begin 2019 samen met online tijdschrift Vers Beton aan journalistieke onderzoeksprojecten. Voor OPEN Rotterdam is hierin de belangrijke pijler de onderzoeksresultaten op een begrijpelijke manier naar de Rotterdammer toe te brengen. Waarbij Vers Beton het onderzoek vertaalt naar artikelenreeksen en longreads, vertaalt OPEN Rotterdam het onderwerp naar toegankelijke reportages, mini-documentaires, explainers en stories. Voor de Awards dienen we ons gezamenlijk onderzoek naar de Rotterdamwet in. De Rotterdamwet is een wet uit 2006 waardoor mensen met een minimuminkomen en die korter dan zes jaar in Rotterdam wonen, in bepaalde wijken een woning kan worden geweigerd. De wet is politiek en juridisch omstreden, maar is indertijd toch doorgezet omdat de wet de veiligheid en leefbaarheid van de wijken zou verbeteren. Nu, na 15 jaar, blijkt uit geen enkele evaluatie dat de wet bijdraagt aan de leefbaarheid of veiligheid van wijken en dat op grond van de wet met name jonge mensen met een migratieachtergrond worden geweigerd in ‘slechte’ wijken of straten. Opvallend is dat recent het afwegingskader om in kaart te brengen of het ‘goed’ of ‘slecht’ gaat met een wijk is aangepast en nu het aandeel niet-westerse migranten weer meetelt. De Rotterdamwet en de bevindingen en resultaten hebben we gevisualiseerd in een explainer; gedraaid en gemaakt door onze eigen redactie en verteld door onderzoeksjournalist Hasna El Maroudi. Om niet alleen over de mensen in de wijken te praten, zijn we de wijk ingegaan om juist te praten mét de mensen in de wijken waar de Rotterdamwet betrekking op heeft.