75 jaar Verenigde Naties in Zeewolde

In tijden van Corona deed de vereniging van de verenigde naties de gemeente Zeewolde aan, om met elkaar feest te vieren. Onverhoopt ging dit niet in grote getalen, waarbij de Lokale Omroep Zeewolde de verbindende factor was. Hierin hebben we het voortouw genomen omdat de maatregelen werden aangescherpt om af te zien van een live uitzending en dit omzet naar een semi-live uitzending, waarbij we gebruik hebben gemaakt van de verschillende technieken zoals Zoom, instarts van opnames met mobiele telefonie en een ENG setup. Dit alles in samenspraak met de VN, de Gemeente Zeewolde, Provincie Flevoland, Defensie en lokale organisaties hier aandacht aan kunnen besteden. Hierbij is gekozen om dit "Low Key" te maken, waarbij er zo min mogelijk mensen aanwezig waren. Dit was ook de inzet om daarmee geen grootse productie op te zetten om onze vrijwilligers te beschermen tegen corona.