School op Zuid - kansenongelijkheid in het onderwijs

Kansenongelijkheid in het onderwijs is een actueel (inter)nationaal thema. Het heeft de specifiek aandacht in Rotterdam-Zuid en geleid tot nieuw beleid. In de driedelige podcast- en vidcastserie School op Zuid gaat Karim Amghar, bekend van het televisieprogramma Karim Pakt Zijn Kans, met leraren, ouders en andere betrokkenen hierover in gesprek. In aflevering twee nemen we het gemeentelijk plan De Schuif op Zuid uit 2018 onder de loep. Dit plan bestond uit een herinrichting van het onderwijs in Rotterdam-Zuid. Om te voorkomen dat ruim 1800 leerlingen elke dag de brug oversteken van Zuid naar Noord moesten er nieuwe schoolgebouwen komen, werden scholen verhuisd en opgesplitst en moesten scholen fuseren. Ook kent Rotterdam kent sinds 2012 speciaal beleid voor basisscholen op Zuid, waar ruim 7000 leerlingen verplicht meer lesuren kunst, cultuur en sport krijgen. Maar… helpen al deze maatregelen om kansenongelijkheid tegen te gaan en wat kunnen we hiervan leren? Michelle van Dijk, docent bij het Lyceum Schravenlant, Bram van Welie, directeur van het OSG Hugo de Groot en Marc van Splunter, docent op het Vakcollege Hillegersberg gaan onder leiding van gespreksleider Karim Amghar hierover het gesprek aan. De inzet van Karim heeft de productie zeker verder gedragen door zijn kennis van het onderwijs en van media maken, zijn interviewtechniek maar ook zijn persoonlijke betrokkenheid als Rotterdammer. Aan tafel zitten gasten uit het onderwijsveld die spreken vanuit ervaring en niet vanuit beleid. Dat maakt deze reeks tot een waardevol inhoudelijk document. Bijzonder aan de productie is dat het was ontwikkeld als reportageserie vanuit de wijken, maar door de coronamaatregelen er gekozen moest worden voor een andere aanpak. Dat heeft geleid tot de inventieve omschakeling naar deze pod- en vidcastserie. School op Zuid heeft goede en informatieve gesprekken opgeleverd en heeft geleid tot een spin off: Karim Amghar maakt nu samen met onze redacteur Aurora Peters een serie over het MBO in Rotterdam.