De dure brandweerman

Sinds 2019 kunnen we dankzij een project van het Stimuleringsfonds meer inzetten op onderzoeksjournalistiek. Vorig jaar leverde dat onder meer een aantal verhalen op over de inhuur van externen door de gemeente. Met name de kosten voor de manager die werd ingehuurd om de tekorten in het sociaal domein op te lossen (door de gemeenteraad ‘de brandweerman’ genoemd) lopen flink op en uit het onderzoek blijkt dat de gemeente zich niet heeft gehouden aan de Europese aanbestedingsregels. Een groot en taai onderwerp, dat we via verschillende kanalen wegzetten. Allereerst een groot verhaal op onze site (https://omroepvenlo.nl/nieuws/artikel/hoe-de-gemeente-zon-beetje-alles-fout-doet-bij-het-inhuren-van-een-manager) voor de mensen die diep in de materie willen duiken, maar ook een explainer-video voor internet en social media, waarin de problematiek in twee minuten in eenvoudige taal wordt uitgelegd. Bovendien schoof onderzoeksjournalist Guus Benders aan in Nedinscoplein om duiding te geven bij het verhaal. Door goed na te denken over hoe (in verschillende vertelvormen op verschillende platformen/formats met follow-ups voor diepgang) je een voor velen moeilijk toegankelijk onderwerp begrijpelijk kunt maken voor een brede doelgroep kreeg dit behoorlijke impact. Een mooi voorbeeld van de waakhondfunctie en dat journalistiek niet enkel agenda volgend maar zeker ook agendasettend is.