Jongerenredactie

De WOS kent een brede doelgroep. De afgelopen jaren bleek de groep van 18 tot 34 jaar steeds lastiger te bereiken en te binden aan een traditionele publieke omroep. Door deelname aan de Pilot Professionalisering van het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek kan de WOS zich nu wel specifiek richten op het bereiken van die doelgroep op de manier zoals zij nieuws tot zich wensen te nemen. De opgerichte jongerenredactie werkt zij aan zij met de nieuwsredactie. Beide hebben hun aparte onderwerpen en nieuwsgaring. De onderwerpen waar beide redacties aandacht aan besteden worden gezamenlijk geproduceerd, maar wel op elk een eigen wijze naar buiten gebracht. Zo kan een onderwerp in het WOS Nieuws op televisie behandeld worden, een uitgebreid nieuwsbericht zijn op WOS.NL, maar tegelijkertijd een kort Instagram filmpje zijn waar later die week nog een explainer van gemaakt wordt voor YouTube en Instagram. De platformen om dit te doen werden nog te weinig benut. Denk aan YouTube, Instagram en (in mindere mate Facebook). Ook het nieuwsaanbod werd niet apart bewerkt voor consumptie door jongeren. Daar is nu verandering in gekomen. Onze jongerenredactie maakt juist niet alleen hard nieuws waar jongeren in geïnteresseerd zijn, maar ook volop andere content. Het aantrekkelijk maken om de kanalen van de WOS te gaan en blijven volgen is een concrete doelstelling. Dat gebeurt bijvoorbeeld met het programma kroegenpraat. Waarin jongeren grappige en prikkelende stellingen over het leven in deze streek en de cultuur van deze streek beantwoorden. Er worden voor deze doelgroep nu thema’s behandeld die jongeren interesseren, educatieve programma’s gemaakt voor jongeren en in een aantrekkelijk(er) jasje gegoten. Dit alles op het voor elk onderwerp specifieke medium. Zo zijn er twee podcast-reeksen uitgebracht. Eentje met tips voor jonge ondernemers en eentje met tips voor jongeren die een (sociaal) probleem hebben. Jong muzikaal talent krijgt in On Track en de Songfestival Challenge een eerste podium. In coronatijd was het lastiger voor de jongerenredactie om content te blijven maken. Daarom werd er op een andere manier geproduceerd. Voor het programma Blijf Thuis konden jongeren bijvoorbeeld hun eigen video’s aanleveren en met de Doing Good Challenge zetten we jongeren die iets goeds deden in deze tijd juist in het zonnetje. Met het jongerenplatform heeft de WOS laten zien hoe je in korte een streekomroep van de toekomst kunt opbouwen. Met het inzenden van dit project willen we ook aandacht vragen voor de noodzaak die er is om middelen en budget beschikbaar te stellen om de omroepen voor te bereiden op de toekomst en de jongeren aan zich te binden. Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst!