Kerkdienst met digitale collecte groot succes tijden eerste corona-periode

Het niet fysiek kunnen samenkomen als gelovigen zorgde in Fryslân voor tal van initiatieven in de afgelopen maanden. Een onverwacht succes werden de diensten van streekomroep RTV NOF, die zeer goed werden bekeken. Het uitzenden van een kerkdienst uit de regio gebeurt al veel langer op zondag door de streekomroep, maar dat was tot dusver alleen via de radio. Maar toen werd het 12 maart. De donderdagmiddag dat premier Mark Rutte de intelligente lockdown afkondigde op televisie. Een besluit dat tot gevolg had dat kerken niet meer fysiek mochten samenkomen – althans dat werd afgeraden – en vele kerken namen dit over. De deuren van godshuizen gingen dicht, een situatie die ook voor het uitzendgebied van RTV NOF geheel nieuw was – en een gemis. In deze regio wonen veel christenen; de kerk en het geloof heeft er een grote betekenis. Dus op donderdagavond 12 maart zijn we bij elkaar gaan zitten als programmaleiding en met enkele vrijwilligers en besloten we om een dienst uit te gaan zenden via televisie.’De dienst werd op televisie uitgezonden, maar ook op radio en via internet gestreamed door RTV NOF. ,,Ook via onze sociale mediakanalen als YouTube en Facebook zonden we de dienst uit.”Niet alleen thuis in huiskamers werd gekeken, maar ook vele verpleeg- en verzorgingstehuizen zetten daarna zondags steevast de zender op het digitale kanaal 20 van Kabelnoord. Uit online cijfers van de livestream bleek dat al gauw tienduizend kijkers per zondag waren. We hebben reacties gekregen uit Duitsland, landen in Afrika, Frankrijk, Canada en uit de Verenigde Staten. Het was bizar! Het initiatief werd opgepikt door de regionale omroep die ook een kerkdienst op tv ging uitzenden. Bewust werden voor de diensten voorgangers gevraagd uit alle gezindten. ,,Van de Protestantse Kerk tot christelijk-gereformeerd en evangelisch.” Ook omdat dit een afspiegeling is van hoe de kerkelijke kaart er uitziet in die regio. De oecumene kreeg ook een gezicht zo. Iedereen deed het op zijn eigen manier en kleur. ,,De ene keer duurde een dienst 55 minuten, en soms vijf kwartier, maar ze hebben zich keurig aan de tijd gehouden, vinden wij.” RTV NOF zorgde voor lokale verbinding door via een eigen app voor digitale collecte een goed doel centraal te zetten. Het goede doel werd dichtbij gezocht. Eerst de drie lokale voedselbanken van Dokkum, Kollum en Dantumadiel. Daar werd bijna 5000 euro voor opgehaald. Daarna volgden enkele collecteweken voor ZOA en voor het werk van Toby en Aukje Brouwer (Beautiful Gate) en Theo en Jinke de Jong (Good News ZA), beide projecten in Zuid-Afrika kregen ook een bijdrage van enkele duizenden euro's. Het geeft de enorme lokale impact en verbondenheid van deze uitzendingen van RTV NOF aan. Vanaf 1 juli mochten kerken weer met honderd mensen samenkomen. Dat leek een logisch moment om dan te stoppen. De weken erna werd RTV NOF toch met regelmaat benaderd om weer live te gaan. De kerkdiensten op tv waren inmiddels een begrip geworden. Toch heeft RTV NOF besloten het project niet te vervolgen, omdat het anders een te grote belasting op de vrijwilligers zou worden en veel kerken inmiddels zelf op digitale diensten waren overgestapt. Toch zette RTV NOF een trend in de regio en haalde het prachtige bedragen op voor goede doelen in de streek.