Jaar van de Mijnen 2015

100 jaar geleden werd in Geleen de mijn Maurits geopend en 50 jaar geleden werd vanwege de mijnsluitingen deze ook weer gesloten. In het kader van het Jaar van de Mijnen 2015 werd een viertal radio-programma's van elk 2 uur uitgezonden gewijd aan de invloed die de Mijnen op de ontwikkeling van Geleen en de Westelijke Mijnstreek, het sociale leven (sport, muziek, religie, komst van gastarbeiders, ondernemers) heeft gehad. In gesprekken met o.a. oud-'koempels', sporters etc. werden herinneringen opgehaald en in interviews met organisatoren en deelnemers aan evenementen werden m.n. lokale activiteiten in dit kader uitgelicht. Naast de twee hoofd-presentatoren werd de redactie ondersteund door een team van (eigen) radio-redactie-leden en een aantal enthousiaste buitenstaanders zoals de Heemkundevereniging.