Jong belegen

de bedoeling van dit programma is om de doelgroep te informeren over het bestaan van de amateur toneelgroep "Artis Amore", en het doen en laten van de leden van dit gezelschap. Daarvoor waren drie leden van heel verschillende leeftijd in het programma aanwezig.