Aan Tafel met Pieter - Politiek

De geplande komst van 750 vluchtelingen naar Blitterswijck (een dorp van 1.100 inwoners in de gemeente Venray) heeft in de regio tot veel commotie en onrust geleid. B&W van de gemeente Venray heeft deze keuze bewust gemaakt maar diende deze ten tijde van de uitzending nog aan de Raad ter goedkeuring voor te leggen. In buurgemeente Horst aan de Maas kiest men voor een andere aanpak. Hier wil men extra statushouders gaan huisvesten in kleinschalige woonvormen. De twee gemeenten voeren dus een uiteenlopend beleid. In het TV-programma 'Aan Tafel met Pieter', dat op verschillende lokale omroepen in Noord-Limburg wordt uitgezonden, onder supervisie van Streekomroep Reindonk, werd aan burgemeester Kees van Rooij (Horst aan de Maas) en portefeuillehouder, wethouder Martijn van der Putten (Venray) gevraagd waarom ze deze keuzes gemaakt hebben. In aanloop naar de uitzending werd het thema via social media onder de aandacht gebracht, waarop veel reacties kwamen. Nagekomen: De gemeenteraad van Venray heeft uiteindelijk (raadsvergadering 22.12.2015) goedkeuring gegeven aan de komst van 450 vluchtelingen, maar toen was het programma al uitgezonden. Op radio, televisie en internet hebben we dit proces volop gevolgd.