Ingezoemd

- Euthanasie - In het kader van de week van de euthanasie hebben we dit onderwerp uitgelicht op het gebied van de zorgvuldigheid en euthanasie bij uitzichtloos lichamelijk- en psychisch lijden, Aan tafel zit ook Elena Lindemans; aan de hand van haar verhaal en de trailer van haar indrukwekkende documentaire: “moeders springen niet van flats”, geven we de kijker een indruk van hoe uitzichtloos psychisch lijden kan zijn en hoe belangrijk het is dat het bespreekbaar wordt. Letterlijk gezien heeft deze uitzending een minder lokale verbondenheid, echter door de tijd en de aandacht, die wij er als lokale zender aan besteden, is er veel diepgang mogelijk, waardoor er recht gedaan wordt aan een lokale TV uitzending over een onderwerp waar nog veel discussie over bestaat.