Ingezoemd

- Onderbouwing uitzending Suïcide preventie - In Wezep, een dorp vlakbij ons uitzendgebied, werden er in nog geen anderhalf jaar tijd 5 zelfdodingen gepleegd door jongeren. De gemeente heeft een plan de campagne gemaakt in samenwerking met ouders, scholen en straatwerk. Er is contact gezocht met 113 voor trainingen en voorlichting bij leerkrachten en scholen. De uitzending kan een belangrijk document zijn bij het bespreekbaar maken van een doodswens, met als doel het voorkomen van zelfdoding. Het is niet te verteren dat mensen zelfdoding plegen in alle eenzaamheid op een vaak gruwelijke wijze. Als de signalen door hulpverleners en hun omgeving opgepakt durven te worden, zodat het bespreekbaar wordt en mensen met een doodswens zich niet meer eenzaam en alleen hoeven te voelen daarin, is er grote kans dat er hulp geboden kan worden. We praten aan tafel met (ervarings) deskundigen en vanuit het publiek met nabestaanden van mensen die suïcide pleegden en met een vertegenwoordiger uit Wezep.