Wateroverlast special

TV Enschede FM is de afgelopen jaren op zoek gegaan naar meer verdieping in nieuws. Het geven van betekenis aan nieuws doen we onder meer door onze samenwerking met de stadsredactie van de Twentsche Courant Tubantia. Deze samenwerking van beide redacties geeft het nieuws uit Enschede de aandacht die het verdient, via het medium dat hiervoor het meest geschikt is. Door de samenwerking beschikken we over alle media: krant, televisie, internet en radio. Dit item is via al deze kanalen crossmediaal weggezet. Bij elk apart kanaal hebben we gekeken naar de bij dit medium passende insteek om het nieuws van zoveel mogelijk kanten te belichten en zo optimaal via verschillende platformen weg te zetten. Dit nieuws begon klein, met 1 mailtje over overlast door hoog grondwater. Door redactioneel onderzoek hebben TV Enschede FM en TC Tubantia een maatschappelijk probleem blootgelegd dat leidde tot maar liefst 500 klachten, tot vragen in de lokale politiek en tot een uitgebreide enquête die door meer dan 750 mensen is ingevuld. Dit gaf nieuw opmerkelijk inzicht in de problematiek van wateroverlast. De actieve inzet van social media om zowel informatie te vergaren, als mensen op te roepen om enquêtes in te vullen heeft geleid tot de enorme respons op dit onderwerp. Na de eerste mail en de aandacht hiervoor, stroomden er steeds meer meldingen binnen bij de redacties van TV Enschede FM en Tubantia over de wateroverlast in kelders van woningen. Uit het onderzoek bleek het probleem veel groter te zijn dan verwacht, met als gevolg dat er vragen zijn gesteld in de politiek. Door de crossmediale aanpak wist de Newsroom ervoor te zorgen dat talloze Enschedeërs met jarenlange wateroverlast zich gehoord voelden, wat er toe leidde dat zij massaal gingen staan voor hun probleem. De verbondenheid van deze Enschedeërs bleek onder andere uit de oprichting van een Facebookpagina, waar problemen en oplossingen - gerelateerd aan dit onderwerp - met elkaar gedeeld werden.