Oud en Nieuws

“Oud en Nieuws” Elk jaar zendt RTV Sternet, de lokale omroep van Haaksbergen en omgeving, aan het eind van het jaar een jaarthema uit genaamd “Oud en Nieuws”. Dat thema heeft altijd te maken met het afgelopen jaar, waar een terugblik op komt en met het komende jaar, waarop vooruit gekeken wordt. De uitzending moet voldoen aan de volgende voorwaarden: maatschappelijke relevantie, toegankelijk voor een groot publiek, het moet actueel zijn èn over Haaksbergen gaan. In 2015 heeft de redactie gekozen voor het thema “De Ontmoeting”, waarbij religies in Haaksbergen nader tot elkaar komen. Dit omdat dit in 2015 in de wereld een heel actueel thema was: volgelingen van verschillende geloven bestreden elkaar met wapens, met name in het Midden Oosten. Dit had (en heeft) grote migratie- (vluchtelingen-) stromen tot gevolg. Ook naar Europa, ook naar Nederland en ook naar Haaksbergen. Haaksbergen heeft in het dorpscentrum een vijftal gebedshuizen (geloofsgemeenschappen) die niet alleen vreedzaam (bijna) naast elkaar functioneren, maar waarbinnen ook harmonieus samengewerkt wordt aan de opvang van eerder genoemde vluchtelingen. Buitengewoon zeldzaam in de wereld. Zie ter illustratie ook de Website http://welkominhaaksbergen.nl/ namens de gezamenlijke geloofsgemeenschappen. De redactie, bestaande uit twee presentatoren (Theo van der Hulst en Ellen Pot) en twee cameramannen (Matthijs Prins en Tonnie te Braake) en een fotograaf (Nico Asbroek) heeft een afvaardiging van elk van de vijf gebedshuizen bereid gevonden een hele zondag te investeren in het bezoeken van elkaars “huis” en met elkaar van gedachten te wisselen over thema’s die in de diverse gemeenschappen spelen. Zo vond de daadwerkelijke “Ontmoeting” plaats op zondag 13 december 2015 van 11 tot 17 uur. De Uitzending was eind december en begin januari, meerdere malen herhaald. Het grote aantal uren opnames is samengevoegd tot 50 minuten (ongeveer 10 per gebedshuis) interessante TV, met een mooie en vooral actuele eindejaarboodschap. Betrokken gebedshuizen: Joshua gemeente (Evangelische kerk) met gastvrouw Ellen Weijers Moskee (Islamitische geloofsgemeenschap) met gastheer Mahmut Celik Pancratiuskerk (Katholieke geloofsgemeenschap) met gastvrouw Ineke Wijsman Synagoge (Joodse geloofsgemeenschap) met gastheer Bert Oude Engberink PKN (Protestantse Kerken) met gastheer Bob Wijbergen