Watt Straks?!

De serie Watt Straks?! die in co-productie met de gemeente Bergen op Zoom gemaakt is, telde 6 afleveringen, met elk een eigen thema over duurzaamheid. Om in beeld te brengen wat er in de gemeente aan duurzaamheid ontwikkeld wordt, is deze serie gemaakt, waarbij de focus ligt op het informeren over en aanmoedigen van duurzaamheidsinitiatieven van de inwoners van de gemeente. In deze aflevering stond het thema water centraal, zo zijn we gaan kijken bij de productielocatie van Evides Waterbedrijf, hebben we een gesprek over een biobased manier om het water in het Anton van Duinkerkenpark te verbeteren en komen we te weten wat de gemeente doet tegen wateroverlast.