010nu

INZENDING CATEGORIE NIEUWS EN ACTUALITEITEN: 010nu - dagelijks magazine met hyperlokale reportages en portretten OPEN Rotterdam maakt dagelijks zo`n 4 à 5 hyperlokale verhalen in video. Het gaat om reportages en portretten van Rotterdammers diep uit de stad en van actuele ontwikkelingen bezien vanuit onze eigen invalshoek en vanuit het perspectief van de Rotterdammers en hun beleving. OPEN kiest bewust voor een geheel andere aanpak omdat andere media in Rotterdam, zoals RTV Rijnmond en Rotterdams Dagblad, al dagelijks meer traditionele nieuwsonderwerpen maken. OPEN wil niet dubbelen van meerwaarde zijn voor het (Rotterdamse) medialandschap. OPEN zoekt juist de verhalen dicht op de burger, die van belang zijn en hun eigen nieuwswaarde hebben. Nieuws vaak onderbelicht maar van groot belang voor de herkenning en betrokkenheid in een grote stad als Rotterdam. Met hyperlokale verhalen is OPEN Rotterdam onderscheidend en geeft OPEN invulling aan de eigen visie en missie als publiek lokaal mediabedrijf. OPEN heeft een digital en video-first-beleid. Dat betekent dat deze hyperlokale verhalen als eerste op web en social media (Facebook, Twitter, YouTube en Instagram) gepubliceerd worden. Rotterdam is de jongste stad van Nederland, en het merendeel van de mensen onder de 40 jaar (en zelfs ook daarboven) haalt informatie over de stad uit social media. OPEN Rotterdam publiceert (en zoekt interactie) daar waar het publiek is. Dus juist op social media en web. Dagelijks om 18.00 uur worden deze hyperlokale reportages/portretten via het televisiekanaal van OPEN Rotterdam uitgezonden in het TV- magazine 010nu van OPEN Rotterdam. Dit programma wordt in de carrousel 23x herhaald. OPEN Rotterdam bereikt op deze wijze via social media en web de jongere doelgroep (veertig-minners) en via TV de wat oudere doelgroep, die meer tv kijkt. OPEN Rotterdam bereikt iedere maand ruim 1,2 miljoen mensen via social media. Juist door zelf een andere selectie van verhalen te maken, het vooral niet volgen van de standaardagenda-verhalen en het letterlijk van de straat, uit de eigen social media-community en via het eigen netwerk van de redacteuren uit de samenleving halen van verhalen over Rotterdammers en een andere wijze van storytelling te kiezen maakt OPEN Rotterdam met de hyperlokale verhalen voor het magazine “eigen nieuws”. In deze aflevering een aantal eerder in 010nu uitgezonden reportages (hyperlokale verhalen) bij elkaar geplaatst waarmee eigen nieuws werd gemaakt en die werden overgenomen door andere media. Vanzelfsprekend waren de verhalen snel op social media en web te zien. OPEN Rotterdam voegt met deze werkwijze met de eigen(wijze) keuze en het eigen netwerk dus echt iets toe aan de berichtgeving over de stad en inwoners, waardoor er in Rotterdam werkelijk sprake is van een pluriform media-aanbod. Kosten per aflevering 010nu: €1.200 Inhoudelijke uitgangspunten OPEN Rotterdam : - Hyperlokale verhalen : veel verhalen van dichtbij de inwoners van Rotterdam en hun beleving van de stad en wat er leeft / gebeurt. Juist ook uit buurten en wijken. Dit is niet hetzelfde wat vaak ‘klein nieuws’ wordt genoemd. Het gaat om zaken, initiatieven / problemen die inwoners daadwerkelijk bezig houden. - Focus op positieve verhalen, waarmee we vaak optimistisch qua tone of voice zijn. - Verhalen zijn origineel en komen uit de eigen netwerken van de makers of uit netwerken van volgers, en partners. Verhalen kunnen ook een eigen onderscheidende benadering bij grote evenementen of (nieuws-)gebeurtenissen zijn. (geen krantenverhalen, persberichten klakkeloos in repo-vorm gieten ! Als er al iets met een persbericht gebeurt dan vanuit een geheel eigen invalshoek/ zeer originele aanpak.). - De verhalen en content(-series) bieden perspectief. We gaan uit van oplossingen van en voor problemen / situaties. - De kracht en initiatieven van inwoners van de stad zijn de basis voor verhalen. Dit houdt in dat de redactie inwoners niet ziet als slachtoffers in bepaalde situaties, maar als mensen met kansen en die kansen grijpen. De verhalen / content(-serie) zetten inwoners aan tot deelnemen aan activiteiten, en het nemen van initiatieven. Duidelijk wordt hoe initiatiefrijke en participerende Rotterdammers van invloed kunnen zijn, het verschil maken. - Interactie met en participatie van de community, kijkers, surfers en partners is een belangrijk onderdeel van de selectie en de uitvoering van de verhalen en content (-series). Kijkers en community worden betrokken in de verhalen. We maken de verhalen met hen. Ook het delen van verhalen en content van inwoners en betrokken organisaties is een onderdeel van de dagelijkse werkzaamheden. Eventueel worden verhalen kort bewerkt / aangevuld. Met diverse organisaties kunnen in co-creatie verhalen worden gemaakt. Samenwerking is belangrijk. - De makers van OPEN zijn kritisch maar hebben een opbouwende houding als basis. - Makers spelen een betrokken rol van betekenis in het vertellen van de verhalen, en komen niet zo maar even registreren en afstandelijk en traditioneel verslag doen. In de bijlagen een aantal artikelen/publicaties, waarin te lezen valt dat andere media deze verhalen hebben overgenomen Bijlage 1 Swingmarket in Keizerswaard geeft minima mogelijkheid zelf te kiezen Bijlage 2 Surinaamse afhaal langs A13 Bijlage 3 Fruit leather Bijlage 4 Espresso Dates Bijlage 5 Aboutaleb