All that Jazzz

All That Jazzz is het jazzprogramma van TV Enschede FM. Elke dinsdag twee uren jazzmuziek en omstreken voor Enschede en omstreken. In het programma draait samensteller en presentator Willem Habers jazz in al zijn verschillende verschijningsvormen. Van new-orleans tot new fusion, van bossa tot bebop, van swing tot souljazz. Kunst en muziek in het algemeen en jazz in het bijzonder, vormen een afspiegeling van de samenleving waarin zij ontstaan. Enschede kent al decennialang een levendige jazz-scene die zich concentreert rondom het ArtEZ Conservatorium en het wereldwijd vermaarde Jazzpodium de Tor. All That Jazzz komt tot stand in hechte samenwerking met Jazzpodium de Tor. Met veel aandacht voor lokale en regionale jazz-ontwikkelingen, actualiteiten en uiteraard vooruitblikken op concerten en evenementen in Enschede en omgeving. Op 9 februari 2016, carnavalsavond, vastenavond, was “All That Jazzz” in zijn geheel gewijd aan de muziek van het carnaval. Maar dan wel op z’n jazz; dus de muziek die tijdens de Mardi Gras, de vastenavond in New Orleans, de bakermat van de jazz, werd en wordt gespeeld. In het programma een muzikale staalkaart vanaf de oervorm van deze muziek tot aan de meest recente hedendaagse ontwikkelingen. Met daar tussendoor aandacht voor de concertagenda in Enschede en omstreken. Samensteller/presentator Willem Habers over Jazz: “Jazz is voor mij de muziek van de vrijheid, de ongebondenheid en de creativiteit. Niet het zo minutieus mogelijk naspelen van wat een componist of platenproducer heeft bedacht en voorgebakken, maar bij iedere uitvoering trachten een geheel nieuwe en verfrissende versie van een nummer te creëren. Dat is de essentie. Het feit dat jazz in feite de versmelting is van Europese harmonie en melodie, Afrikaanse ritmes en Zuid-Amerikaans temperament maakt het in mijn ogen –en vooral oren– tot de meest uitgesproken voedingsbodem voor creatieve ontwikkelingen. Ik heb een broertje dood aan purisme en muzikale oogkleppen. De crossovers tussen jazzstijlen onderling en tussen jazz, pop en klassiek zijn voor mij eerder een bron van inspiratie dan een beperkende factor.”’